1. Mateo 1-4 Venida de Cristo 10:37
  2. Mateo 5-7 Palabras de Cristo 5:56
  3. Mateo 8-11 Las obras de Cristo 6:39
  4. Mateo 12-15 Retirada del Mesías 7:08
  5. Mateo 16-19 Revelaciónde Cristo 9:18
  6. Mateo 20-23 Confrontación con Cristo 4:55
  7. Adoración Semanal Como bendecir a Dios 6:02
  8. Mateo 26-28 Resurrección de Cristo 4:28
  9. Mateo 24-25 Promesas de Cristo 3:26