1. Mateo 1-4 Venida de Cristo 13:04
  2. Mateo 5-7 Palabras de Cristo 9:27
  3. Mateo 8-11 Las obras de Cristo 12:21
  4. Mateo 12-15 Retirada del Mesías 5:51
  5. Mateo 16-19 Reconciliación de Cristo 6:58
  6. Mateo 20-23 Confrontación con Cristo 5:49
  7. Adoración Semanal Como bendecir a Dios 9:29
  8. Mateo 24-25 Promesas de Cristo 6:07
  9. Mateo 26-28 Resurrección de Cristo 4:34